Un Espai de Diàleg

Aquesta primera trobada serà a Sevilla, al Centro Andaluz de Arteontemporáneo (Isla de La Cartuja) els dies 26 i 27 d’octubre de 2018 (ver imágenes del encuentro).

Posteriorment es celebraria un segon a Barcelona el 2019.

La trobada s’articula al voltant dels eixos de discussió que s’indiquen a sota. Són eixos oberts de manera que cada participant no es vegi constret a un esquema tancat. En ser una “trobada per al diàleg” cal permetre que domini certa dispersió per sobre de l’ordre tancat de temes.

Divendres 26 s’obrirà amb la presentació de dues intervencions inicials a càrrec respectivament de Carlos Martínez Shaw i Jordi Amat. Posteriorment i al llarg del dia i la tarda es desenvoluparan les taules de debat paral·leles sobre els tres eixos que es proposen.

Dissabte 27 es presentaran i debatran en Ple les conclusions i qualsevol altra proposta de les taules de divendres.

I posteriorment s’han d’aprovar les propostes de treball i cloenda de la trobada