Agenda

DIVENDRES, 5 D’ABRIL

· 10:00 h Recepció Participants i Acreditació

· 10:30 h, Obertura. Intervenen: Jaume Lanaspa, Javier Tébar i Javier Aristu

· 10:45 h. Presentació del Diàleg 1, Andalusia i Catalunya en el moment present: entre la paradoxa de la (in)satisfacció i la utopia (in)disponible? Diàleg entre Manuel Pérez Yruela i Marina Subirats, conduït per Mercedes de Pablos.

· 11:30 h. Pausa per cafè

· 12:00 h. Debat en plenari

· 14:00 h. Dinar

· 15:30 h. Presentació del Diàleg 2, Catalunya i Andalusia: dos crisis creuades en una Espanya de final de cicle: quin trajecte per a un nou projecte?: Diàleg entre Josep Maria Fradera i Bartolomé Clavero, conduït per Esther Vera. Diàleg entre Javier Pérez Royo i Mercedes García Aran conduït per Enric Juliana.

· 17:00 h. Debat en plenari (Hi haurà pausa en funció del transcurs del debat)

· 19:15 h. Final de la jornada

DISSABTE, 6 D’ABRIL

· 10:00 h. Presentació del diàleg 3, Andalusia, Catalunya i Espanya en el projecte d’Europa avui: entre l’amenaça populista i els reptes democràtics? Diàleg entre Manuel Arias Maldonado i Astrid Barrio, conduït per Milagros Pérez Oliva.

· 10:45 h. Pausa per cafè

· 11:15 h. Debat en plenari

· 13:15 h. – Conclusions i Cloenda

· 14:00 h. Final de la jornada

 


PER QUÈ AQUEST PROGRAMA?

El fonament d’aquestes trobades és el diàleg entre dues societats o dues realitats, Andalusia i Catalunya, que considerem que han estat en el passat i són en l’actualitat eixos decisius d’un projecte d’Estat i de recerca de convivència.

En el passat: només cal recórrer a la història de la construcció del model liberal, als moviments socials de la primera meitat del segle XX, a les lluites contra la dictadura i, més a prop en el temps, a la construcció de l’actual model autonòmic, amb la recuperació de l’Estatut català i la conquesta de l’Estatut andalús mitjançant l’article 151, per entendre la importància que han tingut ambdues comunitats i la seva influència en els processos històrics del nostre país.

En el present: sent les dues comunitats més poblades, totes dues juguen un paper determinant en la marxa de l’Estat. Amb els seus propis i diversos sistemes de partits polítics, d’estructura econòmica, de llengua, de models i referents culturals són, al mateix temps, referents a l’hora de projectar qualsevolmodificació del statu quo espanyol.

Per això pensem que aquest diàleg entre les dues comunitats, aquesta mirada de les “perifèries”, ens pot oferir una útil perspectiva per a la reflexió, d’una banda, minant-se una a l’altre directament (Diàleg 1), però també, d’altra banda, reconeixent-se com subjectes actius i solidaris que poden contribuir a redefinir un nou projecte de país (Diàleg 2) per finalment imaginar un camí renovat i complex amb el que oferir un futur per a Europa (Diàleg 3)


INTERVENCIONS I TORNS DE PARAULA

  1. Els 4 Diàlegs inicialment prevists els hem redefinit de tal manera que finalment s’abordin en tres sessions. D’aquesta manera, concentrem els debats en tres blocs horaris (matí, tarda del divendres i matí del dissabte), sabent que és molt probable que les mateixos temes i problemes travessaran de forma contínua cadascuna de les taules organitzades.
  2. Això respon a la concepció d’aquests Diàlegs que precisament busca potenciar la discussió oberta i raonada entre les persones que participaran en ells. És per això que tractem que les intervencions de les taules sintètiques, formulant arguments per la discussió en un conjunt de problemes i assenyalant els límits del marc del debat de si mateix, per tal d’evitar la seva dispersió. Res més i res menys. Després, cada participant podrà prendre la paraula i intervenir per fer la seva aportació al plenari.
  3. Per facilitar l’ordre i els temps d’intervenció, es sol·licitarà que cada participant comuniqui prèviament per escrit a l’organització en quin Plenari vol intervenir, amb l’objectiu de calcular prèviament la disponibilitat de temps segons l’horari previst.
  4. Tant mateix, cada participant pot enviar per escrit la seva pròpia intervenció que, si l’autoritza, serà publicada en la Web dels Diàlegs i d’aquesta manera fer la seva presentació-resum en el Plenari.
  5. El propòsit és tractar de confeccionar un Resum de les intervencions manifestades al llarg els Diàlegs, independentment de que tot s’enregistrarà en vídeo i es publicarà a la Web, si així s’autoritza, com un índex del conjunt de les qüestions tractades en aquesta trobada. També es proposarà la possibilitat que al final de la jornada es presenti un document de CONCLUSIONS, sempre i quan sigui acceptat pels assistents.