Trobada Barcelona

Els dies 26 i 27 d’octubre del passat any 2018 vam celebrar a Sevilla, al Centre Andalús d’Art Contemporani, la primera ronda dels denominats DIÀLEGS ANDALUSIA I CATALUNYA. Com s’exposava en la seva convocatòria: «Intentem reunir al voltant d’una taula a un conjunt de professionals i experts que desenvolupen la seva activitat a Andalusia i Catalunya, relacionats amb diverses facetes de la cultura, el treball, l’economia i l’empresa, i la reflexió intel·lectual per tal de debatre i discutir sobre la realitat actual de les dues societats i les perspectives futures que s’obren. En un temps difícil, on el diàleg polític i dels grups dirigents gairebé ha desaparegut, la trobada de veus de la cultura i de la reflexió teòrica i intel·lectual pot obrir vies de trobada i de clarificació per tal de promoure un eix català-andalús que contribueixi a la construcció d’un model d’Estat més adequat en un context europeu i globalitzat». A la trobada sevillana van assistir-hi unes 65 persones de les dues comunitats i creiem que el resultat va ser exitós en assistència, participació i desitjos de continuïtat.

Per aquesta raó, ara volem celebrar una segona ronda d’aquests Diàlegs a Catalunya per tal d’aprofundir en el clima de respecte mutu i fraternitat que ajudin a pensar de forma col·lectiva i trobar propostes útils per fer front als problemes de convivència entre comunitats. Les dates que tenim previstes són els dies 5 i 6 d’abril de 2019. L’Obra Social de La Caixa ens ha ofert com a seu de la trobada el Palau Macaya, situat al Passeig de Sant Joan número 108 de Barcelona.

L’objectiu d’aquesta trobada a Barcelona és examinar les connexions entre els problemes actuals de Catalunya i Andalusia, les seves relacions i enllaços bilaterals, dins del context espanyol i europeu. Davant el difícil repte d’aprofundir en la democràcia a Europa, sotmesa a canvis socials, tecnològics, econòmics i culturals de primer ordre, el paper que puguem jugar catalans i andalusos adquireix una importància indubtable. Andalusia i Catalunya davant els reptes europeus, aquest és el nostre objectiu de discussió i treball per als Diàlegs 2019.

Ens sembla una qüestió de primer ordre discutir els nostres problemes en el marc de la reflexió sobre el futur d’Europa. Davant d’unes eleccions que apareixen com a transcendents per a aquest futur, aquest debat resulta indispensable.

El format de discussió serà diferent a l’utilitzat en la reunió de Sevilla. En aquesta ocasió estarà centrat en les sessions en plenari, realitzades de manera consecutiva -no en comissions celebrades de forma simultània com a Sevilla-; els plens es constitueixen en l’espai protagonista de la discussió i el debat. Es parteix d’un diàleg inicial entre dues persones, una d’Andalusia i una altra de Catalunya, conduït prioritàriament per una persona del món del periodisme, en el que les seves intervencions ofereixin i ordenin un seguit de propostes de reflexió perquè posteriorment s’iniciï un debat entre tots els assistents en plenari.

Intentem combinar les escales territorials com a problemes de debat, Andalusia, Catalunya, Espanya i Europa (marc territorial de cadascuna de les sessions) amb eixos transversals que poden ajudar a reconèixer els problemes que travessen les nostres societats: estructures i canvis socials, tecnològics , econòmics, culturals; cultures polítiques; canvis institucionals, etc.

Per dur a terme la proposta, hem pensat en significats exponents intel·lectuals i professionals de cada comunitat que puguin proposar elements per a aquest debat. En el Programa es pot consultar els temes de discussió i els iniciadors del debat.

Finalment, la llista de participants és àmplia, més de cent persones, i representativa de les societats catalana i andalusa. Pots consultar aquí.


VÍDEO-RESUM TROBADA BARCELONA