Sin categoría

Maite Vilalta Ferrer

Maite Vilalta Ferrer és doctora en Economia (1996) i professora Titular del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona. És autora de diversos estudis i publicacions sobre el federalisme fiscal i la problemàtica de les hisendes autonòmiques i locals, entre les quals destaquen les que tracten el tema de l’anivellament dels recursos i el de la despesa no obligatòria dels ajuntaments. Imparteix la seva docència a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, així com en el Màster Internuniversitari de Gestió Pública (UAB-UB-UPF). Va formar part del Comitè d’experts per a l’actualització de la Balança Fiscal de Catalunya amb l’Administració Central de la Generalitat de Catalunya. És co-directora del Master en Hisenda Autonòmica i Local (UB), i és membre de l’Institut d’Economia de Barcelona. Ha estat Vicedegana de la Facultat d’Economia i Empresa (2004-2008) i ara Vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la UB. Maite Vilalta Ferrer és doctora en Economia (1996) i professora Titular del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona. És autora de diversos estudis i publicacions sobre el federalisme fiscal i la problemàtica de les hisendes autonòmiques i locals, entre les quals destaquen les que tracten el tema de l’anivellament dels recursos i el de la despesa no obligatòria dels ajuntaments. Imparteix la seva docència a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, així com en el Màster Internuniversitari de Gestió Pública (UAB-UB-UPF). Va formar part del Comitè d’experts per a l’actualització de la Balança Fiscal de Catalunya amb l’Administració Central de la Generalitat de Catalunya. És co-directora del Master en Hisenda Autonòmica i Local (UB), i és membre de l’Institut d’Economia de Barcelona. Ha estat Vicedegana de la Facultat d’Economia i Empresa (2004-2008) i ara Vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la UB.